PROJEKT UNIJNY:
Podniesienie konkurencyjności firmy na rynku poprzez uruchomienie Domu seniora i dostosowanie firmy do świadczenia aktualnych usług w okresie rozprzestrzeniania się pandemii

Nr wniosku: WND-RPSL.03.02.00-24-07E0/20-002

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy na rynku poprzez uruchomienie Domu seniora i dostosowanie firmy do świadczenia aktualnych usług w okresie rozprzestrzeniania się pandemii

Wnioskowane dofinansowanie [PLN] 513 617,60

Koszt całkowity [PLN] 743 234,88

Zakres projektu obejmuje zakup kompleksowego wyposażenia Domu seniora w celu uruchomienia świadczenia nowych usług
opieki długoterminowej oraz dostosowanie się firmy do świadczenia usług w okresie rozprzestrzeniania się pandemii. Efektem projektu będzie podniesienie konkurencyjności firmy, utrzymanie i utworzenie miejsc pracy w oparciu o zakup środków trwałych oraz WNiP.

Zakres projektu zakłada wdrożenie innowacji usługowych procesowych i organizacyjnych dzięki nabyciu środków trwałych i WNiP. Efektem projektu będzie: uruchomienie domu seniora, utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy; utworzenie nowych stanowisk pracy, podniesieni konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji usługowej, technologicznej, organizacyjnej i marketingowej w skali świata, poprawa BHP, dostosowanie firmy do świadczenia usług w okresie COVID-19